Jobs at Work for Norway in USA RSS


 

posted Posted sort direction arrow descending title Job Title images/datagrid/sortDesc.gif location Location images/datagrid/sortDesc.gif
Feb 5 10381450Administrativ assistent for generalkonsulen New York, New York
New York er en av verdens viktigste arenaer for politikk, samfunnsliv, økonomi og kultur. Norges to stasjoner – Generalkonsulatet og FN-delegasjonen – arbeider langsiktig og målrettet med å profilere norsk politikk, næringsliv og kultur. Generalkonsulatet ...
Jan 29 10363180Praktikantplass ved det norske generalkonsulatet i New York New York, NY
Praktikantplass for norsk universitets- eller høyskolestudent ved det norske generalkonsulatet i New York høsten 2018. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta ...
Jan 29 10363132Praktikant ved FN- delegasjonen i New York New York, NY
Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2018. Praktikantplassen varer i rundt fire og en halv måneder, fra midten av august til slutten av desember. ...
this job portal is powered by CATS