Jobs at Work for Norway in USA RSS


 

posted Posted sort direction arrow descending title Job Title images/datagrid/sortDesc.gif location Location images/datagrid/sortDesc.gif
Sep 1 9873151Praktikant ved generalkonsulatet i New York New York, New York
Praktikantplass for norsk universitets- eller høyskolestudent ved det norske generalkonsulatet i New York våren 2018. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta ...
Aug 31 9853225Praktikant ved FN- delegasjonen i New York New York, New York
Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder våren 2018. Praktikantplassen varer i rundt fem måneder, fra midten av januar til slutten av juni. Den norske FN-delegasjonen FN-delegasjonen ...
this job portal is powered by CATS