Praktikant ved FN- delegasjonen i New York

Location: New York, NY
Date Posted: 01-29-2018
Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2018. Praktikantplassen varer i rundt fire og en halv måneder, fra midten av august til slutten av desember.
 
Den norske FN-delegasjonen
FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York.
FN- delegasjonen og generalkonsulatet deler kontorer sentralt på Manhattan.
 
Delegasjonen har 24 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.
 
Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Praktikantplassene har en varighet på ca fire og en halv måneder, fra midten av august til slutten av desember 2018. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 13.700 kroner pr mnd. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.
 
I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.
Høsten 2018 vil FN- delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende arbeidsområder:
  1. Utvikling
  2. Fred og sikkerhet
  3. Folkerett og anti-terror
 
Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig. Søknadsfrist: 18. februar 2018.
 
En studentpraktikant må:
  • Være norsk statsborger.
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/).
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
 
Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen. Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til en fil.
Spørsmål kan rettes til:

Thor-Henning Bjelland Konsul, e-post: thor-henning.bjelland@mfa.no

Britt Larsson Rådgiver, e-post: britt.larsson@mfa.no

 
or
this job portal is powered by CATS