Administrativ assistent for generalkonsulen

Location: New York, New York
Date Posted: 02-05-2018
New York er en av verdens viktigste arenaer for politikk, samfunnsliv, økonomi og kultur. Norges to stasjoner – Generalkonsulatet og FN-delegasjonen – arbeider langsiktig og målrettet med å profilere norsk politikk, næringsliv og kultur. Generalkonsulatet og FN-delegasjonen samlokalisert og har felles administrasjon i Midtown nær FN-hovedkvarteret. Totalt er vi ca. 50 medarbeidere, inklusive hospitanter og praktikanter. Generalkonsulatet dekker 22 stater i hele det østlige USA samt Bermuda.
Vi har ledig stilling som administrativ assistent for Generalkonsulen ved Det norske generalkonsulatet i New York fra sommeren 2018.
Arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for generalkonsulens kalender.
 • Forberede arrangementer i residensen, inkludert gjestelister, invitasjoner, program, kontakt med catering.
 • Bistå i forberedelse og gjennomføring av arrangement på kultur-, næringslivs og informasjonsområdet.
 • Ansvar for logistikk ved VIP-besøk til stasjonen.
 • Stasjonens kontakt mot State Department.
 • Tett samarbeid med hushjelp i residensen.
 • Forefallende administrativt arbeid.
 • Noe kveldsarbeid må påregnes ifm. gjennomføring av arrangement.  
Kvalifikasjoner:
 • Må ha relevant erfaring fra arbeid med administrasjon og helst erfaring med å yte administrativ støtte til enhetsleder.
 • Må ha erfaring med forberedelse og gjennomføring av arrangement fra lignende virksomhet.
 • Bør ha gode IKT-kunnskaper og helst erfaring med bruk av sosiale medier.
 • Må ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, også når det gjelder formell korrespondanse. 
Personlige egenskaper:
 • Må trives i et hektisk miljø, og like å håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Administrativ kompetanse, ryddighet og nøyaktighet.
 • Må være selvstendig, fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
Søker bør ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i USA.
Norske statsborgere er pliktig medlem av Folketrygden.
Vi tilbyr et godt og kreativt arbeidsmiljø med høyt aktivitetsnivå.
Lønn etter avtale.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Nestleder, Marit Gjelten
e-post: marit.gjelten@mfa.no  tlf. +1 646 430 7502
Administrativ konsul, Thor- Henning Bjelland
e-post:  thor-henning.bjelland@mfa.no  tlf. +1  646 430 7503
Søknad og vedlegg bes samles i en fil.
Søknadsfrist 1. mars
 

 
 
 
or
this job portal is powered by CATS