Administativ medarbeider, FN- delegasjonen

Location: New York, NY
Date Posted: 03-12-2018
Den norske FN-delegasjonen i New York representerer Norge i FN og har kontorer i gangavstand fra FN-bygningen på Manhattan. FN- delegasjonen er samlokalisert med generalkonsulatet.
Delegasjonen har omlag 30 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet, Politidirektoratet og lokalt ansatte.
Stillingen omfatter administrative oppgaver og saksbehandling ved delegasjonen. Ansvars- og arbeidsområder for stillingen består i hovedsak av å planlegge og tilrettelegge for et stort antall arrangement for å vise fram Norges brede engasjement i FN. Det vil være tilrettelegging av møtevirksomhet internt og eksternt, samt å bidra til arbeidet for norsk plass i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22. Det vil også tidvis være behov for saksbehandling og møtedeltagelse i FN.
stillingen har en varighet på inntil to år.
Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å endre stillingsinnholdet etter behov.
Ønskede kvalifikasjoner:
  • Høy allmennutdannelse og relevant arbeidserfaring
  • Internasjonal erfaring og bakgrunn fra multilateralt arbeid
  • God kjennskap til FN-systemet
  • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • God kjennskap til bruk av IT-verktøy (MS Office)
  • Ordenssans, nøyaktighet og punktlighet 
  • Evne til å takle høyt arbeidspress
  • Evne til å løse problemer og utfordringer på stående fot
  • Gode service- og samarbeidsevner
Vi tilbyr:
Selvstendige arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk miljø. Medlemskap i den norske folketrygden og Statens Pensjonskasse. Lønn etter avtale. Søker bør ha arbeids- og oppholdstillatelse i USA.
Søkere bes samle søknad og CV i ett dokument. Søknadsfrist er 23. mars 2018.

Kontaktpersoner:
Konsul administrasjon, Thor- Henning Bjelland , thor-henning.bjelland@mfa.no, tlf +1 646 430 7503
Nestleder FN- delegasjonen, May-Elin Stener, may-elin.stener@mfa.mfa, tlf +1 646 430 7512 
or
this job portal is powered by CATS