Administrativ medarbeider på utlendingsfeltet

Location: New York, NY
Date Posted: 03-12-2018
Norges generalkonsulat i New York har ledig stilling som Consular Officer på visum-, utlendings- og konsulærfeltet.
New York er en av verdens viktigste arenaer for politikk, samfunnsliv, økonomi og kultur. Norges to stasjoner – Generalkonsulatet og FN-delegasjonen – arbeider langsiktig og målrettet med å profilere norsk politikk og Norge som en moderne nasjon. For bedre samarbeid og økt effektivitet er Generalkonsulatet og FN-delegasjonen samlokalisert og har felles administrasjon i Midtown nær FN-hovedkvarteret. Totalt er vi ca. 45 medarbeidere, inklusive hospitanter og praktikanter. Generalkonsulatet dekker 22 stater i hele det østlige USA samt Bermuda.

Arbeidsoppgaver
 
 • Behandle søknader om visum og alle typer arbeids- og oppholdssaker
 • Arbeide med passøknader og statsborgerskapssaker
 • Arbeide med konsulære saker
 • Kundebehandling, informasjon
 • Diverse administrative oppgaver
 
Personlige egenskaper
 
 • Administrativ ryddighet, stor arbeidskapasitet og god vurderingsevne
 • Må være fleksibel og løsningsorientert og kunne vise til gode resultater
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Må være serviceinnstilt og ha evne til å ta initiativ og til å vise selvstendig gjennomføringskraft
 
Kvalifikasjoner
 
 • Bør ha høyere utdanning, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Bør ha erfaring med utlendingsfelt og konsulære saker i tillegg til administrativ erfaring
 • Bør ha kjennskap til NORVIS og saksgang i visum- og oppholdssaker
 • Må ha gode ferdigheter i bruk av data.
 • Må ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Fordel med kjennskap til amerikansk samfunn og amerikanske forhold
 
Annet
 
 • Bør ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Lønn etter avtale på lokale betingelser
 • Tiltredelse etter nærmere avtale
 
 
Søknad og CV bes samlet i én fil.
 
Søknadsfrist 31. mars

Kontakt: Konsul administrasjon,  Thor- Henning Bjelland, thor-henning.bjelland@mfa.no. tlf 646-430-7503
Kontakt: Konsul utlendingsfeltet, Sverre Jacob Bakke, sverre.jacob.bakke@mfa.no. tlf. 646-430-7506        
or
this job portal is powered by CATS