Studentpraktikantplasser ved den norske FN-delegasjonen i New York

Location: New York, NY
Date Posted: 09-07-2018
Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder våren 2019. Praktikantplassen varer i rundt fire og en halv måneder, fra midten av januar til slutten av juni
 
Den norske FN-delegasjonen
FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York.
FN- delegasjonen og generalkonsulatet deler kontorer sentralt på Manhattan.
 
Delegasjonen har 24 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.
 
Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Praktikantplassene har en varighet på ca fire og en halv måneder, fra midten av januar 2019 til slutten av juni 2019. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 13.000 kroner pr mnd. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.
 
I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.
Våren 2019 vil FN- delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende arbeidsområder:
1.     Utvikling
2.     Fred og sikkerhet
3.     Folkerett og anti-terror
 
Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig. Søknadsfrist:01 oktober 2018
 
En studentpraktikant må:
  • Være norsk statsborger.
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/).
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
 
Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen. Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til en fil.
Spørsmål kan rettes til:  Viggo Jørgensen Konsul, e-post: viggo.jorgensen@mfa.no 
or
this job portal is powered by CATS