Jobs at Work for Norway in USA RSS


 

posted Posted sort direction arrow descending title Job Title images/datagrid/sortDesc.gif location Location images/datagrid/sortDesc.gif
Mar 12 10588711Administrativ medarbeider på utlendingsfeltet New York, NY
Norges generalkonsulat i New York har ledig stilling som Consular Officer på visum-, utlendings- og konsulærfeltet. New York er en av verdens viktigste arenaer for politikk, samfunnsliv, økonomi og kultur. Norges to stasjoner – Generalkonsulatet ...
Mar 12 10588639Administativ medarbeider, FN- delegasjonen New York, NY
Den norske FN-delegasjonen i New York representerer Norge i FN og har kontorer i gangavstand fra FN-bygningen på Manhattan. FN- delegasjonen er samlokalisert med generalkonsulatet. Delegasjonen har omlag 30 ansatte som jobber med fagområder ...
this job portal is powered by CATS